กระบวนการทำงานของโปรแกรม HUBLINK

TMS PROCESS

ระบบออกใบรับขนส่งสินค้า

 • สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ-ผู้ส่ง และข้อมูลสินค้า
 • สร้าง Barcode สำหรับติดใบรับสินค้า และติดกับสินค้า
 • ค้นหา แก้ไข ยกเลิกรายละเอียดใบรับขนส่งได้ตามต้องการ
 • สามารถเลือกชำระทั้งแบบเงินสด หรือเครดิตเพื่อรอจัดทำใบวางบิล
 • สามารถเลือกชำระจาก ต้นทาง หรือ ปลายทางได้
 • กำหนดราคาค่าขนส่งแบบมาตราฐานสำหรับลูกค้าขาจร และกำหนดตามผู้รับ/ผู้ส่งแต่ละรายได้

ระบบออกใบคุมรถ(ใบสั่งงาน)

 • นำรายการใบรับสินค้าที่ต้องการมาออกเป็นใบคุมรถ
 • กำหนดเที่ยวรถ,คนขับ
 • กำหนดเวลาออกเดินทาง,เวลาถึง, ระยะทางที่ใช้,คุมค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค้นหา แก้ไข ใบคุมรถได้ตามต้องการ
 • ใบคุมรถแยกตามจังหวัดปลายทาง

ระบบบันทึกการรับสินค้า/สินค้าตีกลับ

 • มีระบบเซ็นต์รับของ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
 • หรือสามารถเซ็นต์รับของที่ใบกระจายสินค้าหรือใบคุมรถ และนำกลับมากรอกบันทึกการรับสินค้าที่ Office ได้ โดยกรอก เลขที่ใบรับ/ส่งสินค้า,วันที่รับ,เวลา,ชื่อผู้รับ,ตำแหน่ง และ หมายเหตุ
 • กำหนดเลขที่ใบรับ/ส่งสินค้า,วันที่คืน,เวลา,ประเภทการส่งคืน (ทั้งหมด,บางส่วน)

ระบบตรวจสอบสถานะขนส่งผ่าน Internet (Tracking System)

สามารถตรวจสอบการหมายเลข Tracking หรือกำหนดผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการเข้าระบบตรวจสอบสถานะขนส่งผ่าน Internet ได้

ระบบออกใบวางบิล

 • สามารถนำรายการใบรับ-ส่งสินค้าที่ชำระแบบเครดิตมาออกใบวางบิลได้
 • มีใบวางบิลสำหรับงานเหมาคัน (บิลเหมา)
 • ทำรายงานแจ้งใบรับขนส่งที่ยังไม่ได้ออกใบวางบิลได้
 • ค้นหา แก้ไข ใบวางบิลเดิมได้
 • สามารถกำหนดสถานะการชำระเงิน และตรวจสอบใบวางบิลที่ค้างชำระได้

ระบบบัญชีเบื้องต้น

 • บันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการต่อวัน
 • บันทึกรายได้ของกิจการต่อวัน

รายงาน

ตัวอย่างรายงานที่ออกจากระบบ

 • รายงานการจัดส่ง
 • รายงานการเก็บเงินสด
 • รายงานเงินสดค้างชำระ
 • รายงานลูกหนี้
 • รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดส่ง
 • รายงานการเติมน้ำมัน
 • รายงานขาย