โปรแกรมขนส่งสินค้าที่สมบูรณ์แบบ ครบทุกความต้องการ ลดต้นทุนของกิจการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เหมะกับธุรกิจขนส่งสินค้าเบ็ตเตล็ด(ของย่อย) แต่รองรับการขนส่งแบบเหมาเที่ยวด้วย สามารถจัดทำใบรับสินค้า บาร์โค๊ดติดสินค้า ใบคุมรถ เอกสารวางบิล ทำจ่ายค่าเที่ยวพนักงานขับรถและค่าจ้างรถร่วม

TRANSPORT

TMS

รองรับการทำงานหลายสาขา

ลูกค้าอาจจะมีสาขาที่เป็นจุดรับสินค้าหลายจุด และมีสาขาปลายทางที่ค่อยทำหน้าที่จัดส่งสินค้าหลายสาขา โดยข้อมูลในทุกๆสาขาจะลิงค์กัน ทำให้ตรวจสอบการจัดส่งได้

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านเว็บและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

ผู้ฝากส่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าตั้งแต่สินค้าเตรียมการจัดส่งที่ต้นทาง อยู่ระหว่างการจัดส่งระหว่างสาขา อยู่ระหว่างการการจัดส่งไปยังหน้าร้าน สินค้าส่งเสร็จหรือไม่ และชื่อผู้รับของ

ระบบบาร์โค๊ด

สามารถจัดบาร์โค๊ดจากระบบ เพื่อใช้เพิ่มความแม่นยำในการจัดส่งสินค้า ป้องการสินค้าสูญหาย หรือหลงไปผิดศูนย์

แอพพลิเคชั่นมือถือ

สามารถบันทึกการจัดส่งสินค้า ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ รู้สถานะส่งเสร็จแบบ Real-Time และสามารถทำการเซ็นรับสินค้าผ่านมือถือ

ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน

ลดเวลาการจัดทำเอกสารต่างๆ ป้อนข้อมูลครั้งเดียว สามารถนำจัดใบจัดทำใบคุมรถ ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล จัดทำจ่ายค่าจ้างรถร่วมบริการ

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนรายการ

ระบบรองรับตั้งแต่ผู้ใช้งานเพียงคนเดียว ไปถึงองค์กรขนาดใหญ่

รองรับการทำงานแบบ Cloud, Synchronize, Offline

สามารถทำงานในรูปแบบ Cloud ผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าไม่มีอินเตอร์เน็ตโปรแกรมก็จะเก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง รอจนกว่าจะมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้ว จึงจะส่งข้อมูลไปยังสาขาปลายทาง

ระบบรายงาน

มีรายงานจากโปรแกรมหลากหลาย อย่างเช่น รายงานการจัดส่ง รายงานการเก็บเงินสด รายงานลูกหนี้้ รายการประสิทธิภาพ(KPI) เป็นต้น